Bằng việc thanh toán đơn hàng hoặc đăng ký tài khoản tại Kho Tài Nguyên, bạn cần đồng ý và tuân thủ các qui định, điều khoản và điều kiện sử dụng sau:

QUI ĐỊNH VỀ THỜI HẠN SỬ DỤNG

Các sản phẩm được bán trên Kho Tài Nguyên đều có thời hạn sử dụng, cụ thể như sau:

 1. Thời hạn sử dụng “01 năm”: được tính là 365 ngày.
 2. Thời hạn sử dụng “03 năm”: được tính là 1095 ngày.
 3. Thời hạn sử dụng “Trọn đời”: được sử dụng trong “trọn đời” sản phẩm.
 4. Riêng đối với các tài nguyên khác được cung cấp thông qua Google Drive sẽ có thời hạn download là “03 ngày”. Đây là những sản phẩm không đòi hỏi việc update, vì vậy bạn cần download về trong khoảng thời gian này.

Lưu ý: Kho Tài Nguyên được quyền thay đổi hoặc ngừng cung cấp sản phẩm và ngừng hỗ trợ trước thời hạn nếu:

 • Nhà cung cấp sản phẩm đó không tiếp tục cung cấp hoặc ngừng kinh doanh sản phẩm đó nữa.
 • Nhà cung cấp sản phẩm đó có sự thay đổi chính sách về vòng đời cũng như thời hạn sử dụng.
 • Hoặc các nguyên nhân khác liên quan đến nhà cung cấp sản phẩm làm ảnh hưởng tới thời hạn sử dụng hoặc tính năng của sản phẩm.
 • Đối với trình phân tích cú pháp, nếu website bị thay đổi cấu trúc dẫn đến trình phân tích cú pháp không thể hoạt động và không thể sửa được nữa thì Kho Tài Nguyên có quyền ngừng hỗ trợ. Vì đây là nguyên nhân khách quan và bất khả kháng mà Kho Tài Nguyên không thể can thiệp vào được, do đó cũng rất mong Quý khách hàng thông cảm trong trường hợp này.

Đây là trường hợp bất khả khảng, không do Kho Tài Nguyên tự đặt ra. Do đó rất mong quý khách hàng thông cảm trong trường hợp này.

Thời hạn sử dụng là thời gian bạn được download trực tiếp thông qua tài khoản trên Kho Tài Nguyên. Và là thời hạn bạn được Kho Tài Nguyên hỗ trợ update mỗi khi có phiên bản mới. Hết thời hạn sử dụng, sản phẩm vẫn sử dụng bình thường.

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

 1. Được phép chia sẻ và sử dụng không giới hạn những sản phẩm đã mua tại Kho Tài Nguyên.
 2. Không được phép mua đi bán lại những sản phẩm tại Kho Tài Nguyên nhằm đảm bảo quyền lợi sử dụng cho chính bạn và các khách hàng khác.
 3. Không được chia sẻ hoặc sử dụng chung tài khoản nhằm đảm bảo việc hỗ trợ khách hàng được thực hiện tốt nhất có thể.

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

 1. Bắt buộc đồng ý với quy định đổi và hoàn tiền của Kho Tài Nguyên.
 2. Bắt buộc đồng ý với chính sách bảo mật của Kho Tài Nguyên.