Bằng việc thanh toán đơn hàng hoặc đăng ký tài khoản tại Kho Tài Nguyên, bạn cần đồng ý và tuân thủ các qui định, điều khoản và điều kiện sử dụng sau:

QUI ĐỊNH CHUNG

1.1. THỜI HẠN SỬ DỤNG

Các sản phẩm được bán trên Kho Tài Nguyên đều có thời hạn sử dụng, cụ thể như sau:

 • Thời hạn sử dụng “01 năm”: được tính là 365 ngày.
 • Thời hạn sử dụng “Trọn đời”: được sử dụng trong “trọn đời” sản phẩm. Khi sản phẩm không được tác giả hoặc công ty phân phối tiếp tục phát hành thì sản phẩm có khả năng không hoạt động được nữa.
 • Riêng đối với các tài nguyên khác được cung cấp thông qua Google Drive sẽ có thời hạn download là “07 ngày”. Đây là những sản phẩm không đòi hỏi việc update, vì vậy bạn cần download về trong khoảng thời gian này.

Lưu ý: Kho Tài Nguyên được quyền thay đổi hoặc ngừng cung cấp sản phẩm và ngừng hỗ trợ trước thời hạn nếu:

 • Nhà cung cấp sản phẩm đó không tiếp tục cung cấp hoặc ngừng kinh doanh sản phẩm đó nữa.
 • Nhà cung cấp sản phẩm đó có sự thay đổi chính sách về vòng đời cũng như thời hạn sử dụng.
 • Hoặc các nguyên nhân khác liên quan đến nhà cung cấp sản phẩm làm ảnh hưởng tới thời hạn sử dụng hoặc tính năng của sản phẩm.
 • Đối với trình phân tích cú pháp, nếu website bị thay đổi cấu trúc dẫn đến trình phân tích cú pháp không thể hoạt động và không thể sửa được nữa thì Kho Tài Nguyên có quyền ngừng hỗ trợ. Vì đây là nguyên nhân khách quan và bất khả kháng mà Kho Tài Nguyên không thể can thiệp vào được, do đó cũng rất mong Quý khách hàng thông cảm trong trường hợp này.

Đây là trường hợp bất khả khảng, không do Kho Tài Nguyên tự đặt ra. Do đó rất mong quý khách hàng thông cảm trong trường hợp này.

Thời hạn sử dụng là thời gian bạn được download trực tiếp thông qua tài khoản trên Kho Tài Nguyên. Và là thời hạn bạn được Kho Tài Nguyên hỗ trợ update mỗi khi có phiên bản mới. Hết thời hạn sử dụng, sản phẩm vẫn sử dụng bình thường.

Hết thời hạn, bạn sẽ không thể download sản phẩm được nữa (kể cả phiên bản cũ mua trước đó). Kho Tài Nguyên không lưu trữ các phiên bản cũ của sản phẩm, vì vậy bạn cần download về và lưu trữ lại trên thiết bị lưu trữ của mình.

1.2. GÓI “MUA KÈM”

Các sản phẩm được “mua kèm” luôn được áp dụng mức giá ưu đãi nhằm hỗ trợ khách hàng tiết kiệm một phần chi phí. Tuy nhiên, Quý khách hàng cần lưu ý:

Hệ thống Kho Tài Nguyên vận hành tự động, vì vậy tên của một số sản phẩm mua kèm cũng được hệ thống tự động hiển thị. Mức giá mua kèm sẽ được áp dụng là mức giá mặc định của từng sản phẩm. Đối với mức giá này sẽ KHÔNG bao gồm License key, API, hoặc các dịch vụ kèm theo của sản phẩm.

1.3. SỬ DỤNG VÀ BẢO HÀNH LICENSE KEY, API, …

Chỉ một số sản phẩm (theme / plugin wordpress) nằm trong danh mục “Key bản quyền” là được Kho Tài Nguyên cung cấp license key để sử dụng (tuỳ điều kiện của từng sản phẩm cần phải mua kèm), vì vậy bạn cần tuân thủ các quy định sau:

 • Không được chia sẻ hoặc để lộ license key và chỉ sử dụng license key cho mục đích cá nhân.
 • Đối với tất cả các gói cài đặt license key (không cung cấp license key trực tiếp) đều sẽ được bảo hành theo đúng thời gian được cam kết.
 • Không bảo hành đối với tất cả các trường hợp cung cấp license key trực tiếp vì Kho Tài Nguyên không thể kiểm soát được việc sử dụng license key của bạn, vì vậy bạn cần cân nhắc kỹ trước khi mua và sử dụng license key.
 • Không nhận cài đặt hoặc thực hiện bất kỳ dịch vụ nào đối với những website có nội dụng vi phạm pháp luật.

Những theme/plugin không thuộc danh mục “Key bản quyền” sẽ không được cung cấp (hoặc cài đặt) license do chính sách của hãng. Tuy nhiên bạn vẫn có thể sử dụng các tính năng của theme/plugin bình thường (ngoại trừ việc autoupdate).

2. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

 • Chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân những đối với những sản phẩm đã mua tại Kho Tài Nguyên.
 • Không được phép mua đi bán lại hoặc chia sẻ những sản phẩm tại Kho Tài Nguyên nhằm đảm bảo quyền lợi sử dụng cho chính bạn và các khách hàng khác.
 • Không được chia sẻ hoặc sử dụng chung tài khoản nhằm đảm bảo việc hỗ trợ khách hàng được thực hiện tốt nhất có thể.
 • Đối với theme và plugin wordpress, Kho Tài Nguyên chỉ cung cấp document gốc (nếu có) ngoài ra không áp dụng hỗ trợ kỹ thuật. Vì vậy việc sử dụng sản phẩm đòi hỏi bạn cần phải có đủ chuyên môn để sử dụng/cài đặt/cấu hình. Trường hợp bạn không đủ chuyên môn để sử dụng/cài đặt/cấu hình (không xuất phát từ lỗi sản phẩm) và cần sự hỗ trợ kỹ thuật, chúng tôi xin phép được tính phí hỗ trợ.

3. ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Kho Tài Nguyên có quyền thay đổi hoặc sửa đổi các điều khoản và điều kiện mà không cần thông báo trước. Bất kỳ theme/plugin nào cũng có thể được gỡ bỏ hoặc thay thế bất cứ lúc nào tuỳ theo chính sách phân phối. Kho Tài Nguyên không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào trong trường hợp điều kiện phân phối sản phẩm thay đổi.

Kho Tài Nguyên bảo lưu quyền chấm dứt tài khoản người dùng (bao gồm xoá/khoá/ngừng kích hoạt license và tất cả các dịch vụ hoặc sản phẩm đã cung cấp) trong trường hợp vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng nào ở trên. Việc chia sẻ hoặc bán lại các sản phẩm trên Kho Tài Nguyên (bao gồm cả chia sẻ hoặc bán quyền truy cập vào tài khoản người dùng của bạn và các file) đều bị cấm. Vì vậy bạn cần cân nhắc mục đích sử dụng của mình trước khi mua hàng, Kho Tài Nguyên từ chối bình luận/giải thích khi tranh chấp phát sinh.