Kho Tài Nguyên áp dụng 02 hình thức thanh toán như sau:

Đây là hình thức thanh toán trực tuyến bằng thẻ ngân hàng nội địa (ATM) bằng hình thức Internet Banking. Với hình thức này, bạn sẽ được kết nối với 33 ngân hàng nội địa và 3 tổ chức thẻ quốc tế (Visa, Master, JCB). Tham khảo danh sách ngân hàng nhận thanh toán dưới đây:

Danh sách các ngân hàng tiếp nhận thanh toán

Đây là hình thức thanh toán an toàn, đơn giản và linh hoạt nhất. Sau khi thực hiện thanh toán thì bạn có thể nhận được sản phẩm ngay lập tức. Và để thực hiện thanh toán bằng hình thức này, bạn chọn chức năng “Thanh toán trực tuyến qua Internet Banking” trong quá trình đặt hàng như bên dưới:

Thanh toán nội địa Internet Banking

➤ Lưu ý: Thẻ ATM của bạn cần đăng ký sử dụng dịch vụ Internet Banking. Khi thanh toán, bạn sẽ được chuyển tới VTCPay để thực hiện thanh toán.

Bên cạnh hình thức thanh toán bằng Internet Banking ở trên, bạn cũng có thể thanh toán bằng Paypal nếu muốn. Đây cũng là hình thức thanh toán an toàn và tiện lợi nếu bạn đã có tài khoản Paypal. Với hình thức thanh toán bằng Paypal, bạn cũng có thể sử dụng credit card (Visa, Master, …) để thanh toán. Để thực hiện thanh toán bằng hình thức này, bạn chọn chức năng “Paypal” trong quá trình đặt hàng như bên dưới:

Thanh toán Paypal

➤ Lưu ý: Paypal là hình thức thanh toán quốc tế, vì vậy đơn vị tiền tệ được tính là USD. Vì vậy, Kho Tài Nguyên áp dụng tỷ giá chuyển đổi 1$ = 20.000 VNĐ cho thanh toán bằng Paypal. Ví dụ đơn hàng của bạn có giá trị là 50.000 VNĐ thì bạn sẽ cần thanh toán 2.5$ cho đơn hàng đó (ghi chú, đơn vị $ = USD).