[ux_banner height=”400px” bg=”1121″ bg_color=”rgb(255, 255, 255)” hover=”zoom” effect=”sparkle”]

[text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

[gap]

[row]

[col span__sm=”12″ animate=”bounceInUp”]

[search size=”large”]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”3″ span__sm=”6″]

1000+
SẢN PHẨM SỐ CÁC LOẠI

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

790+
THEME & PLUGIN WORDPRESS

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

1100+
ĐƠN HÀNG HOÀN THÀNH

[/col]

[/row]

[/text_box]

[/ux_banner]
[scroll_to title=”top” bullet=”false”]

[section label=”Wordpress Ads” height=”300px” border=”1px 0px 0px 0px” border_color=”rgb(235, 235, 235)”]

[row style=”large” col_style=”solid” h_align=”center”]

[col span=”3″ span__sm=”12″ divider=”0″ animate=”bounceInLeft”]

[featured_box img=”1685″ img_width=”128″ pos=”center”]

BẢN QUYỀN 100%

SẠCH – NGUỒN GỐC RÕ RÀNG

[divider]

Sản phẩm chính hãng mua trực tiếp từ nhà cung cấp. Nguồn gốc rõ ràng, nguyên bản 100% không sợ hack, file lạ, virus,…

[/featured_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″ divider=”0″ animate=”bounceInLeft”]

[featured_box img=”1686″ img_width=”128″ pos=”center”]

CẬP NHẬT LIÊN TỤC

DÙNG PHIÊN BẢN MỚI NHẤT

[divider]

Thường xuyên cập nhật phiên bản mới nhất, chính hãng. Hỗ trợ cập nhật phiên bản mới trực tiếp từ website.

[/featured_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″ divider=”0″ animate=”bounceInRight”]

[featured_box img=”1687″ img_width=”128″ pos=”center”]

MUA SẮM LINH HOẠT

02 MỨC GIÁ – DỄ LỰA CHỌN

[divider]

Mỗi sản phẩm (theme) đều được bán với 02 mức giá khác nhau, phù hợp với nhu cầu mua sắm của mỗi người.

[/featured_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″ divider=”0″ animate=”bounceInRight”]

[featured_box img=”1688″ img_width=”128″ pos=”center”]

ĐẢM BẢO HÀI LÒNG

07 NGÀY ĐỔI – HOÀN TIỀN

[divider]

Đổi theme khác hoặc hoàn tiền nếu bạn không hài lòng. Áp dụng trong 07 ngày kể từ ngày đơn hàng được hoàn thành.

[/featured_box]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Wordpress Title” bg_color=”rgb(51, 51, 51)” dark=”true”]

WORDPRESS

KHO THEMES | KHO PLUGINS | BẢNG GIÁ THEME

[/section]
[section label=”Wordpress theo chủ đề” bg_color=”rgb(255, 255, 255)” mask=”arrow”]

[gap]

[block id=”2070″]

[/section]
[section label=”Wordpress Thương hiệu” bg=”1126″ dark=”true” mask=”arrow”]

[gap height=”50px”]

[block id=”1178″]

[gap height=”70px”]

[/section]
[section label=”Wordpress Products” bg_color=”rgb(255, 255, 255)” mask=”arrow”]

[gap]

[tabgroup title=”Theme WordPress” style=”line-grow” nav_size=”large” align=”center”]

[tab title=”Trọn bộ”]

[row]

[col span__sm=”12″ align=”center”]

[ux_products type=”row” col_spacing=”normal” tags=”192″ orderby=”date”]

[button text=”Xem tất cả” style=”outline” radius=”99″ icon=”icon-expand” link=”https://khotainguyen.com/product-tag/wp-theme-bundle?orderby=popularity”]

[/col]

[/row]

[/tab]
[tab title=”Bán chạy”]

[row]

[col span__sm=”12″ align=”center”]

[ux_products type=”row” col_spacing=”normal” cat=”27″ orderby=”sales”]

[button text=”Xem tất cả” style=”outline” radius=”99″ icon=”icon-expand” link=”https://khotainguyen.com/product-category/wordpress/themes?orderby=popularity”]

[/col]

[/row]

[/tab]
[tab title=”Theme mới”]

[row]

[col span__sm=”12″ align=”center”]

[ux_products style=”normal” type=”row” col_spacing=”normal” depth=”1″ depth_hover=”3″ cat=”27″ orderby=”date” image_hover=”zoom”]

[button text=”Xem tất cả” style=”outline” radius=”99″ icon=”icon-expand” link=”https://khotainguyen.com/product-category/wordpress/themes?orderby=date”]

[/col]

[/row]

[/tab]

[/tabgroup]

[/section]
[section label=”Wordpress Plugins” bg_color=”rgb(251, 251, 251)” padding=”0px” border=”1 0px 0px 0px”]

[gap height=”50px”]

[row width=”full-width” v_align=”middle”]

[col span=”3″ span__sm=”12″ padding=”0px 10px 0px 10px” align=”center”]

WORDPRESS PLUGINS

Tổng hợp 12 mẫu plugin mới cập nhật tại Kho Tài Nguyên.

[button text=”Xem theo bộ” style=”underline” size=”small” link=”https://khotainguyen.com/product-tag/wp-plugin-bundle?orderby=date”]

[button text=”Xem tất cả” style=”underline” size=”small” link=”https://khotainguyen.com/product-category/wordpress/plugins?orderby=date”]

[/col]
[col span=”9″ span__sm=”12″ padding=”0px 30px 0px 0px”]

[ux_products style=”normal” col_spacing=”normal” depth=”1″ depth_hover=”3″ slider_nav_style=”simple” slider_nav_position=”outside” slider_bullets=”true” cat=”26″ products=”12″ orderby=”date” image_hover=”zoom”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Elementorism” bg_color=”rgb(255, 255, 255)” padding=”0px” border=”1 0px 0px 0px”]

[gap height=”50px”]

[row width=”full-width” v_align=”middle”]

[col span=”3″ span__sm=”12″ padding=”0px 10px 0px 10px” align=”center”]

ELEMENTORIS

Tổng hợp 12 mẫu template thiết kế sẵn cho plugin Elementor mới cập nhật.

[button text=”Xem tất cả” style=”underline” size=”small” link=”https://khotainguyen.com/product-category/wordpress/elementorism?orderby=date”]

[/col]
[col span=”9″ span__sm=”12″ padding=”0px 30px 0px 0px”]

[ux_products style=”normal” col_spacing=”normal” depth=”1″ depth_hover=”3″ slider_nav_style=”simple” slider_nav_position=”outside” slider_bullets=”true” cat=”209″ products=”12″ orderby=”date” image_hover=”zoom”]

[/col]

[/row]

[/section]
[scroll_to title=”bang-gia” bullet=”false”]

[section label=”Bảng giá Title” visibility=”hidden” bg_color=”rgb(40, 40, 40)” dark=”true”]

BẢNG GIÁ THEME

[/section]
[section label=”Bảng giá Theme theo gói” visibility=”hidden” bg=”1075″ bg_color=”rgb(40, 40, 40)” mask=”arrow”]

[gap height=”50px”]

[block id=”1623″]

[/section]
[section label=”Tài nguyên thiết kế Title” bg_color=”rgb(51, 51, 51)” dark=”true”]

TÀI NGUYÊN THIẾT KẾ TỔNG HỢP

[/section]
[section label=”Tài nguyên thiết kế Title” bg_color=”rgb(255, 255, 255)” mask=”arrow”]

[gap]

[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”872″ image_hover=”zoom” depth=”2″ depth_hover=”4″ link=”https://khotainguyen.com/product-category/templates/cv-template”]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”877″ image_hover=”zoom” depth=”2″ depth_hover=”4″ link=”https://khotainguyen.com/product-category/tai-nguyen-thiet-ke/templates/presentation-templates”]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”873″ image_hover=”zoom” depth=”2″ depth_hover=”4″ link=”https://khotainguyen.com/mockups”]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”869″ image_hover=”zoom” depth=”2″ depth_hover=”4″ link=”https://khotainguyen.com/product-category/graphics/pattern”]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”867″ image_hover=”zoom” depth=”2″ depth_hover=”4″ link=”https://khotainguyen.com/fonts”]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”879″ image_hover=”zoom” depth=”2″ depth_hover=”4″ link=”https://khotainguyen.com/product-category/graphics/icons”]

[/col]

[/row]

[/section]