13.000+ TÀI NGUYÊN | 3000+ THEME & PLUGIN WORDPRESS

MEMBERSHIP

🥉 BRONZE
ĐÃ HẾT
500 k 600 k
01 tháng (30 ngày)
13.000+ sản phẩm *
10 lượt download / ngày
Miễn phí cập nhật / tháng
KHÔNG giới hạn sử dụng
🥇 GOLD
HOT
1.600 k 4.800 k
12 tháng (365 ngày)
13.000+ sản phẩm *
15 lượt download / ngày
Miễn phí cập nhật / 12 tháng
KHÔNG giới hạn sử dụng
🎁 TẶNG - Astra Agency bản quyền **
🥈 SILVER
1.200 k 3.600 k
06 tháng (182 ngày)
13.000+ sản phẩm *
15 lượt download / ngày
Miễn phí cập nhật / 06 tháng
KHÔNG giới hạn sử dụng
🎁 TẶNG - Astra Agency bản quyền **

* Hơn 13.000 sản phẩm các lĩnh vực, trong đó hơn 3000 theme & plugin wordpress (đang được thêm mới và cập nhật liên tục).
KHÔNG áp dụng đối với các danh mục Mã Nguồn Website, dịch vụ khách hàng, cài đặt và cung cấp license key (nếu có nhu cầu, hãy liên hệ với Kho Tài Nguyên để được ưu đãi thành viên).


** Quà tặng sẽ áp dụng theo hình thức cài đặt cho 01 domain với license bản quyền trọn đời
KHÔNG áp dụng quy đổi ra tiền hoặc đổi sản phẩm khác.