Đang trong giai đoạn cập nhật sản phẩm….

KHO  MOCKUP

"Mock-up là những mô hình thu nhỏ. Hoặc đúng kích cỡ thật nhằm sử dụng trong việc làm mẫu, giảng dạy, chạy quảng cáo,… Còn trong thiết kế in ấn thì mockup là những tập tin photoshop, vector được thiết kế sẵn. Với mục đích là giúp cho các designer có thể mô phỏng mẫu các mẫu thiết kế của mình khi chạy trên máy tính ...". Nhằm giúp bạn dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm mockup, kho Mockup phân loại thành những nhóm sau đây:

TOP 8 MOCKUP MỚI

Miễn phí!
Miễn phí!
Miễn phí!
Miễn phí!
Miễn phí!
Miễn phí!
Miễn phí!

TOP 8 MOCKUP BÁN CHẠY

Miễn phí!
Miễn phí!
Miễn phí!
Miễn phí!
Miễn phí!
Miễn phí!